Δρομολόγια από και προς Αθήνα την Μεγάλη Παρασκευή και την Κυριακή του Πάσχα

Δρομολόγια από Ναύπλιο, Άργος προς Αθήνα και αντίθετα την Μεγάλη Παρασκευή και την Κυριακή του Πάσχα

Δρομολόγια την Μεγάλη Παρασκευή

 

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΑΘΗΝΑ

05:30 - 07:00 - 08:00 - 09:30 - 11:00 - 12:30 - 14:00 - 15:00 - 16:30 - 18:30 - 20:00

.

ΑΡΓΟΣ - ΑΘΗΝΑ

05:45 - 07:15 - 08:15 - 09:45 - 11:15 - 12:45 - 14:15 - 15:15 - 16:45 - 18:45 - 20:15

.

ΑΘΗΝΑ – ΑΡΓΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ

07:30 - 08:30 - 09:30 - 11:00 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30 - 18:30 - 20:00    21:30

 .

ΙΣΘΜΟΣ – ΑΡΓΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ

08:25 - 09:25 - 10:25 - 11:55 - 13:25 - 14:25 - 15:25 - 16:25 - 17:25 - 18:25 - 19:25 - 20:55    22:20

 

 

 

Δρομολόγια την Κυριακή του Πάσχα

Την Κυριακή του Πάσχα θα εκτελεστεί περιορισμένος αριθμός δρομολογίων

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΑΘΗΝΑ

07:30 - 09:00 - 11:00 - 16:30 - 17:30 - 19:00 - 20:00

  .

ΑΡΓΟΣ – ΑΘΗΝΑ

07:45 - 09:15 - 11:15 - 16:45 - 17:45 - 19:15 - 20:15

 .

ΑΘΗΝΑ – ΑΡΓΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ

08:30 - 10:00 - 11:30 - 17:00 - 19:00 - 20:30

 .

ΙΣΘΜΟΣ – ΑΡΓΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ

09:20 - 10:50 - 12:20 - 17:50 - 19:50 - 21:20

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΙΜΕ Πληροφορική