Φεστιβάλ Επιδαύρου
Στρατεύσιμοι στο Κ.Ε.ΜΧ. Ναυπλίου

Δρομολόγια την ημέρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Την ημέρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα εκτελεστούν μόνο έξι δρομολόγια από Ναύπλιο, Άργος προς Αθήνα και έξι δρομολόγια από Αθήνα προς Άργος, Ναύπλιο και είναι τα εξής:

Ναύπλιο - Αθήνα: 09:00 - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:30

Άργος - Αθήνα: 09:20 - 11:20 - 13:20 - 15:20 - 17:20 - 19:50

Αθήνα - Άργος, Ναύπλιο: 09:30 - 11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30

26 Δεκεμβρίου και 2 Ιανουαρίου θα εκτελεστούν τα δρομολόγια όπως τις αργίες.

IME Πληροφορική