Φεστιβάλ Επιδαύρου
Στρατεύσιμοι στο Κ.Ε.ΜΧ. Ναυπλίου

Φεστιβάλ Ναυπλίου 2012

Την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 ξεκινά το 21ο Φεστιβάλ Ναυπλίου.

IME Πληροφορική