Φεστιβάλ Επιδαύρου
Στρατεύσιμοι στο Κ.Ε.ΜΧ. Ναυπλίου

Φεστιβάλ Άργους

Πρόγραμμα παραστάσεων: Δευτέρα 16 Αυγούστου 2010, "Ιππής"

Κυριακή 22 Αυγούστου 2010, "Ορέστης"

IME Πληροφορική