Απώλειες αντικειμένων

Για τις απώλειες αντικειμένων (αποσκευών κ.α.) κατά την επιβίβαση, μέσα στο λεωφορείο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας και κατά την αποβίβαση είναι αρμόδιες οι κατά τόπους Αστυνομικές αρχές. Σε τέτοια περίπτωση, σε συνεργασία με τους υπαλλήλους μας, πρέπει να ενημερώσετε την Αστυνομία.

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΙΜΕ Πληροφορική