Πάτρα - Ναύπλιο, Άργος

  

Τους μήνες λειτουργίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας εκτελούνται δρομολόγια απευθείας για Πάτρα:

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΑΤΡΑ

Κυριακή: 18:45

ΑΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ

Κυριακή: 19:00

ΠΑΤΡΑ - ΑΡΓΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ

Παρασκευή: 16:30

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΙΜΕ Πληροφορική