Κιβέρι

  

ΑΡΓΟΣ - ΚΙΒΕΡΙ

Δευτέρα έως Σάββατο
07:30 - 09:00 - 10:001 - 11:00 - 12:001 - 13:00 - 14:00 - (17:00 - 20:30 Δευτέρα έως Παρασκευή)

Κυριακή και Αργία
08:45 - 10:002 - 11:002 - 12:002 - 14:002 - 17:002

ΚΙΒΕΡΙ - ΑΡΓΟΣ

Δευτέρα έως Σάββατο
07:50 - 09:20 - 10:201 - 11:20 - 12:201 - 13:20 - 14:20 - (17:20 - 20:50 Δευτέρα έως Παρασκευή)

Κυριακή και Αργία
10:202 - 11:202 - 12:202 - 14:202 - 17:202

1: από 20 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου

2: από 6 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου

Αγοράστε το εισιτήριο της διαδρομής από τους πωλητές, έξω από το λεωφορείο, ή μέσα στο λεωφορείο από τον οδηγό - παρακαλούμε προσπαθήστε να έχετε το ακριβές αντίτιμο του εισιτηρίου!

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΙΜΕ Πληροφορική