Νέα Κίος

  

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΝΕΑ ΚΙΟΣ - ΑΡΓΟΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00 - 14:00

Σάββατο
07:00

ΝΕΑ ΚΙΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ

Δευτέρα έως Παρασκευή
07:15 - 14:45

Σάββατο
07:15

ΑΡΓΟΣ - ΝΕΑ ΚΙΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ

Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00 - 14:30

Σάββατο
07:00

ΑΡΓΟΣ - ΝΕΑ ΚΙΟΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00 - 08:15 - 09:15 - 11:15 - 13:15 - 14:30 - 17:00 - 20:30

Σάββατο
07:00 - 08:30 - 09:30 - 11:30 - 13:30

ΝΕΑ ΚΙΟΣ - ΑΡΓΟΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή
07:15 - 08:30 - 09:30 - 11:30 - 13:30 - 14:15 - 17:15 - 20:40

Σάββατο
07:15 - 08:45 - 09:45 - 11:45 - 13:45 - 14:15

Αγοράστε το εισιτήριο της διαδρομής από τους πωλητές, έξω από το λεωφορείο, ή μέσα στο λεωφορείο από τον οδηγό - παρακαλούμε προσπαθήστε να έχετε το ακριβές αντίτιμο του εισιτηρίου!

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΙΜΕ Πληροφορική