Τολό, Αρχαία Ασίνη, Καστράκι

  

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΑΣΙΝΗ (ΚΑΣΤΡΑΚΙ), ΑΣΙΝΗ - ΤΟΛΟ

Δευτέρα έως Σάββατο
07:00 - 08:00 - 09:00 - 10:001 - 11:00 - 12:001 - 13:00 - 14:30 - 16:00 - 18:30 - 20:30 - 22:302
                                                                                                                                                                            Κυριακή και Αργία
07:00 - 09:001 - 11:00 - 13:001 - 14:30 - 16:001 - 18:30 - 20:301 - 22:302

1: από 15 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου - στα δρομολόγια των 10:00 και 12:00 το λεωφορείο ακολουθεί την πορεία Ναύπλιο - Ασίνη - "Καστράκι" - "Ψιλή Άμμος" - "Σόλων" - ... - "Λιμάνι" - Περιφερειακός - "Ζορμπάς" -  Δρέπανο - Ναύπλιο

2: από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου

στο δρομολόγιο αυτό το λεωφορείο ακολουθεί την πορεία Ναύπλιο - Δρέπανο - "Καστράκι" - "Ψιλή Άμμος" - "Σόλων" - ... - "Λιμάνι" - Περιφερειακός - "Ζορμπάς" - Ασίνη - Ναύπλιο

στο δρομολόγιο των 22:30 το λεωφορείο κάνει τέρμα στη στάση "Ψιλή Άμμος" και δεν περνάει μέσα από το Τολό

ΤΟΛΟ* - ΑΡΧΑΙΑ ΑΣΙΝΗ (ΚΑΣΤΡΑΚΙ), ΑΣΙΝΗ - ΝΑΥΠΛΙΟ

Δευτέρα έως Σάββατο
07:15 - 08:20 - 09:20 - 10:151 - 11:20 - 12:151 - 13:20 - 14:45 - 16:20 - 18:50 - 20:50 - 22:502
                                                                                                                                                                            Κυριακή και Αργία
07:20 - 09:201 - 11:20 - 13:201 - 14:50 - 16:201 - 18:50 - 20:501 - 22:502

1: από 15 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου - στα δρομολόγια των 10:15 και 12:15 το λεωφορείο ακολουθεί την πορεία Ναύπλιο - Ασίνη - "Καστράκι" - "Ψιλή Άμμος" - "Σόλων" - ... - "Λιμάνι" - Περιφερειακός - "Ζορμπάς" -  Δρέπανο - Ναύπλιο                                  

2: από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου

*: το λεωφορείο αναχωρεί από τη στάση "Ψιλή Άμμος" και ακολουθεί την πορεία Ναύπλιο - Δρέπανο - "Καστράκι" - "Ψιλή Άμμος" - "Σόλων" - ... - "Λιμάνι" - Περιφερειακός - "Ζορμπάς" - Ασίνη - Ναύπλιο

στο δρομολόγιο των 22:50 το λεωφορείο αναχωρεί από τη στάση "Ψιλή Άμμος" και δεν περνάει μέσα από το Τολό

Αγοράστε το εισιτήριο της διαδρομής από τους πωλητές, έξω από το λεωφορείο, ή μέσα στο λεωφορείο από τον οδηγό - παρακαλούμε προσπαθήστε να έχετε το ακριβές αντίτιμο του εισιτηρίου!

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΙΜΕ Πληροφορική